Hệ Thống Điện Nhẹ

- Hệ thống Âm thanh thông báo PA.
- Hệ thống Mạng LAN & Điện thoại.
- Hệ thống Camera quan sát CCTV.
- Hệ thống Kiểm soát truy cập.
- Hệ thống chống trộm.

1. Hệ thống âm thanh

2. Hệ thống mạng LAN

3. Hệ thống điện thoại

4.Hệ thống camera quan sát

5. Hệ thống cửa từ

6. Hệ thống quản lý toà nhà