CỬA HÀNG STARBUCKS COFFEE

Chủ đầu tư: Công ty cà phê starbuck

Nhà thầu chính: CTY TNHH DV-TM-XD-KT HẢI ÂU.

Hạng mục:

- Hệ thống điện  

- Hệ thống cấp thoát nước

- Hệ thống báo cháy.   

- Hệ thống âm thanh    

- Hệ thống mạng điện, thoại