NHÀ KHO CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại – Xây Dựng – Kỹ Thuật Hải Âu 

Hạng mục:

- Hệ thống điện  

- Hệ thống cấp thoát nước

- Hệ thống lạnh

- Hệ thống báo cháy.   

- Hệ thống thông gió  

- Hệ thống mạng điện, thoại