TRƯỜNG QUỐC TẾ HỌC VIỆN ANH QUỐC

Chủ đầu tư: Tập đoàn đầu tư Nguyễn Hoàng

Nhà thầu chính: Công ty CP XD - KD Tân Kỷ.

Hạng mục:

- Hệ thống điện    

- Hệ thống camera   

- Hệ thống âm thanh    

- Hệ thống mạng điện, thoại